Zapewniamy kompletny program bezpieczeństwa pożarowego małych i średnich obiektów:

 • instalacje bezpieczeństwa pożarowego:
  • sygnalizacji pożaru,
  • oddymiania klatek schodowych,
  • odcinania pożaru,
 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze
 • oświetlenie awaryjne dróg ewakuacji, oznakowanie dróg ewakuacji;
 • instalacje wodociągowe hydrantowe;
 • wydzielenia pożarowe;
 • przeciwpożarowe zabezpieczenie przepustów instalacyjnych.

Specjalizujemy się w instalacjach sygnalizacji pożaru (ISP) i instalacjach oddymiania (wentylacji pożarowej).

Instalacja sygnalizacji pożaru to "serce" bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Zanim zaproponujemy Ci cenę opracujemy scenariusz rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru, dobierzemy rodzaj detektora w zależności od występującego zagrożenia, podzielimy obiekt na strefy dozorowe, zaplanujemy tabelę sterowań innymi urządzeniami przeciwpożarowymi; uwzględnimy aspekt ekonomiczny.

Wykonujemy instalacje oddymiania grawitacyjnego oraz systemy mechaniczne wyciągowe, nawiewne i mieszane (oddymianie klatek schodowych i korytarzy). Znamy skalę problemu-oddymianie to bodaj najtrudniejsze zagadnienie ochrony przeciwpożarowej. Nasze rozwiązania będą skuteczne.

Poprawność doboru instalacji i rozwiązań technicznych oraz ocenę i warunki dopuszczalności rozwiązania potwierdzimy poprzez modelowanie cyfrowe (symulacje komputerowe CFD).

Przeglądy i konserwacje

Świadczymy usługi w oparciu o najlepsze standardy. Długofalowa współpraca jest naszym celem nadrzędnym.


Copyright © 2017 by Atomsystem. All rights reserved.
Projekt i realizacja: Internet-media.pl