ATEX

Wspieramy producentów w realizacji obowiązków wynikających z Dyrektywy 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

Dokonamy oceny minimalnych wymagań, jakie powinny spełniać stanowiska pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (wraz z analizą i oceną ryzyka).

Przeprowadzimy audyt i opracujemy dokument zabezpieczenia przed wybuchem z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych (wyznaczenie stref, określenie pomieszczeń zagrożonych wybuchem), a także dobierzemy zabezpieczenia, opracujemy instrukcje.

A dokonaniami chętnie pochwalimy się przy świetnej kawie i ciastku - poznamy się lepiej - zapraszamy!

Detekcja gazów

W przypadku możliwości wystąpienia atmosfery wybuchowej, dobierzemy, zainstalujemy i skonfigurujemy detektory, i systemy wykrywania gazów wybuchowych (np. kotłownie gazowe, magazyny cieczy palnych) oraz toksycznych (np. garaże podziemne).


Copyright © 2017 by Atomsystem. All rights reserved.
Projekt i realizacja: Internet-media.pl