Przeglądy i konserwacje

Wykonamy, zgodnie z obowiązującymi normami i technicznymi dokumentami odniesienia, wymagane pomiary, przeglądy i konserwacje instalacji przeciwpożarowych w tym wewnętrznej instalacji hydrantowej.

Stali klienci otrzymują dodatkowe korzyści

całodobowe wsparcie telefoniczne, ekspresowy serwis (dostęp do części zamiennych), bezpłatne urządzenia zastępcze, "opiekę" inspektora ochrony radiologicznej" (dla użytkowników czujek jonizacyjnych), bezpłatne usługi magazynu izotopów, szkolenia obsługi urządzeń.

Utrzymanie budynków

Administratorom (Zarządcom) zapewniamy wystandaryzowaną obsługę kompleksową w zakresie obsługi instalacji i urządzeń przeciwpożarowych.

Pomiary

  • Szczelności jonizacyjnych czujek dymu
  • Zrozumiałości mowy (w systemach DSO)
  • Natężenia oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacji (ewakuacyjnego)
  • Wydajności hydrantów wewnętrznych

Usługi magazynu izotopów

Depozyt (w tym długookresowy), złomowanie jonizacyjnych czujek dymu.


Copyright © 2017 by Atomsystem. All rights reserved.
Projekt i realizacja: Internet-media.pl